Επίσημες μεταφράσεις

H εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Διερμηνείας και Επαγγελματικής Μετάφρασης P&A Interpreters παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής μετάφρασης με διαφορά. Για μας μετάφραση δεν είναι απλώς κείμενα, έγγραφα και ξένες γλώσσες – μετάφραση για μας σημαίνει να μεταφράζουμε τους στόχους των πελατών μας σε επιτυχία. Παρέχουμε υπηρεσίες μετάφρασης υψηλής ποιότητας σε μια ευρεία γκάμα γλωσσών μέσω των ειδικά επιλεγμένων συνεργατών μας σε λογικές τιμές.

Μεταξύ άλλων παρέχουμε:

Επίσημες μεταφράσεις αποδεκτές από τη δημόσια διοίκηση και τις ιδιωτικές αρχές της Ελλάδας:

συγκεκριμένα βάσει του Π.Δ. 169 της 17.06.2002 (ΦΕΚ 156/2.7.02) με θέμα την «Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων Μεταφραστών και των πτυχιούχων Διερμηνέων του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου» και του ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/22650 του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα «Αποδοχή από τη Διοίκηση των μεταφράσεων των μεταφραστών-πτυχιούχων του Ιονίου Πανεπιστημίου» (βλ. σχετικά και http://www.ypes.gr/el/eidlixypes/archiki/Metafrasi/, Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών για τις Επίσημες Μεταφράσεις) όπως και από το Υπουργείο Παιδείας (βλ. Υπουργείο Παιδείας), το Υπουργείο Εξωτερικών (βλ. Υπουργείο ΕξωτερικώνΥπουργείο Εξωτερικών-Τέλεση γάμου στο ΗΒΥπουργείο Εξωτερικών-Ομογενείς) και το Υπουργείο Οικονομικών (ΟΔΗΓΙΑ ΑΑΔΕ), οι πτυχιούχοι μεταφραστές του Ι.Π. έχουν το δικαίωμα να κάνουν επίσημες μεταφράσεις για τις δημόσιες και ιδιωτικές αρχές.

Επίσης για την Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικους αλλοδαπούς λόγω αποφοίτησης από τμήμα ή σχολή ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., τα αλλοδαπά πιστοποιητικά πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από απλούς ιδιώτες μεταφραστές (βλ. σχετικά http://www.ltas.gr/articles_det.asp?artid=316&aid=27). 

Επίσης οι μεταφράσεις μας γίνονται δεκτές από το ΔΟΑΤΑΠ. όπως προκύπτει από τα συνημμένα PDF της βασικής σελίδας του οργανισμού http://www.doatap.gr/gr/dikaiolog.php (βλ. http://www.doatap.gr/gr/doc/doatap_dikai_bas.pdf τελευταία παράγραφος: "8. Οι επίσημες μεταφράσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών (εκτός αν αυτά είναι στην Ελληνική, Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα) γίνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές, από πτυχιούχο μεταφραστή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μεταφράσεως και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή από δικηγόρο στην Ελλάδα που βεβαιώνει ότι πρόκειται για μετάφραση του συγκεκριμένου εγγράφου.")

Επίσημες μεταφράσεις για υποβολή δικαιολογητικών στον ΑΣΕΠ ή σε διαγωνισμούς του ελληνικού δημοσίου:

χάρη στην πολύχρονη εμπειρία μας στον τομέα της επίσημης μετάφρασης συνεργαζόμαστε με δικηγόρους και μπορούμε να παρέχουμε επίσημες μεταφράσεις δικαιολογητικών που θέλετε να υποβάλετε στον ΑΣΕΠ, σε δημόσιους διαγωνισμούς ή άλλους φορείς.

Επίσημες μεταφράσεις για υποβολή δικαιολογητικών σε χώρες του εξωτερικού (ΗΠΑ, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία):

Η Μαρία Πετροχείλου, ιδρύτρια και διαχειρίστρια της P&A Interpreters, είναι μέλος του ΣΥΔΙΣΕ, της ΠΕΜ και της ΠΕΕΜΠΙΠ, οι οποίες με τη σειρά τους είναι μέλη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφραστών (FIT). Χάρη σε αυτή την ιδιότητά της μπορεί να παρέχει επίσημες μεταφράσεις για ΗΠΑ, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, όπως και άλλες χώρες της ΕΕ.

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις επίσημες μεταφράσεις επισκεφτείτε και τη σελίδα μας Συχνές ερωτήσεις για τη μετάφραση.

 

eureia-gama-glosson

Ζητήστε προσφορά για μετάφραση

offer

Κλικ Εδώ

 

logos