Τεχνικός Εξοπλισμός

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η ταυτόχρονη διερμηνεία προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικού τεχνικού εξοπλισμού, δηλαδή ειδικού θαλάμου, μεταφραστικού και μικροφωνικού συστήματος. Ο διερμηνέας θα πρέπει να έχει άμεση οπτική επαφή με την αίθουσα και τον ομιλητή, αλλά ταυτόχρονα να βρίσκεται σε ένα ηχομονωμένο περιβάλλον έτσι ώστε να μπορεί να ακούει μόνο τη φωνή του ομιλητή και όχι άλλους θορύβους της αίθουσας που διεξάγεται το συνέδριο. Η παρουσία ηχομονωμένου θαλάμου διερμηνείας έχει μεγάλη σημασία τόσο για το διερμηνέα όσο και για τους συνέδρους, αφού οι εξωτερικοί θόρυβοι επηρεάζουν την απόδοση του διερμηνέα και ταυτόχρονα αποσπούν την προσοχή των συνέδρων.

Ο απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός για την ταυτόχρονη διερμηνεία περιλαμβάνει τα εξής:

1) Θαλάμους διερμηνέων

ένας θάλαμος ανά γλώσσα (σταθερός ή κινητός). Οι σταθεροί θάλαμοι θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ISO (ISO 2603:1998).
Όσον αφορά στους κινητούς θαλάμους, δύο είδη διατίθενται στην αγορά:
- ανοιχτού τύπου (χαμηλότερο κόστος αλλά δεν πληρούν τις προδιαγραφές ISO 4043:1998)
- κλειστού τύπου (που πληρούν τις προδιαγραφές ISO 4043:1998) (συστήνονται για λόγους ηχομόνωσης)

2) Μεταφραστικό σύστημα

Το μεταφραστικό σύστημα περιλαμβάνει:
- κεντρική μονάδα
- κονσόλα χειρισμού
- ειδικά ακουστικά και
- radiators

3) Μικροφωνικό σύστημα (αίθουσας συνεδρίου)

Το μικροφωνικό σύστημα περιλαμβάνει:
-Μικροφωνική κονσόλα και μεγάφωνα
-Μικρόφωνα για τον προεδρεύοντα του συνεδρίου και τους ομιλητές
-Μικρόφωνα για τους συνέδρους
-Ασύρματα ακουστικά για τους συνέδρους

4) Τεχνική γραμματεία

Τη γραμματειακή υποστήριξη την αναλαμβάνει ή ο ίδιος ο διοργανωτής ή, αν υπάρχουν πολλοί δέκτες, μπορεί να την αναλάβει ο παροχέας του τεχνικού εξοπλισμού με το αντίστοιχο κόστος.

Τι πρέπει να προσέχει ο διοργανωτής του συνεδρίου

Ο διοργανωτής του συνεδρίου θα πρέπει να ελέγχει πάντα αν υπάρχουν ενσωματωμένοι θάλαμοι διερμηνείας στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου.
Θα πρέπει επίσης να βεβαιωθεί ότι οι υπάρχοντες θάλαμοι είναι κατάλληλοι για εργασία (καθαροί, επιτρέπουν την οπτική επαφή του διερμηνέα με την αίθουσα και διαθέτουν τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό). Αν δεν υπάρχουν, θα πρέπει να ενοικιαστούν κινητοί θάλαμοι. Παρότι διατίθενται και θάλαμοι ανοιχτού τύπου στην αγορά, δεν συστήνονται λόγω ανεπαρκούς ηχομόνωσης και υποδεέστερης ποιότητας ήχου τόσο για τους διερμηνείς όσο και για τους συνέδρους, και σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να επιλέγονται όταν είναι απαραίτητες περισσότερες από μια καμπίνες.
Είναι σαφές ότι διασφαλίζοντας για το διερμηνέα κατάλληλες συνθήκες εργασίας, εξασφαλίζετε και την καλύτερη δυνατή ποιότητα επικοινωνίας.

Η εταιρεία P&A Interpreters συνεργάζεται μόνο με αξιόπιστες εταιρείες ενοικιάσεως τεχνικού εξοπλισμού και, εφόσον μας ζητηθεί, αναλαμβάνουμε αυτό το κομμάτι της οργάνωσης για να διευκολύνουμε τους πελάτες μας. Η μακρά εμπειρία μας στο συνεδριακό χώρο μάς επιτρέπει να συνεργαζόμαστε μόνο με αξιόπιστες εταιρείες ενοικιάσεως τεχνικού εξοπλισμού και, εφόσον μας ζητηθεί, αναλαμβάνουμε αυτό το κομμάτι της οργάνωσης για να διευκολύνουμε τους πελάτες μας. Χάρη στη μακρά εμπειρία μας είμαστε σε θέση να σας προτείνουμε τη βέλτιστη λύση και να εγγυηθούμε την ποιότητα και επάρκεια του τεχνικού εξοπλισμού που σας προτείνουμε. Αν χρειάζεστε τη συμβουλή μας ή θέλετε μια προσφορά μας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

texnikosexoplismos