Είδη διερμηνείας (γλωσσάριο)

Είδη διερμηνείας

Διερμηνεία συνεδρίων

Ο όρος «διερμηνεία συνεδρίων» αφορά στη χρήση διαδοχικής και ταυτόχρονης διερμηνείας σε ένα συνέδριο ή μία συνάντηση. Σήμερα η ταυτόχρονη διερμηνεία είναι η πιο συνηθισμένη μορφή συνεδριακής διερμηνείας και χρησιμοποιείται κατ’αποκλειστικότητα σε διεθνείς οργανισμούς.

Ταυτόχρονη Διερμηνεία

Κατά την ταυτόχρονη διερμηνεία ο ακροατής ακούει τη διερμηνεία στη γλώσσα στόχο (= γλώσσα προς την οποία γίνεται η διερμηνεία) ταυτόχρονα ενώ εκφωνείται η ομιλία στη γλώσσα πηγή (= γλώσσα εκφώνησης της ομιλίας από τον ομιλητή). Η ταυτόχρονη διερμηνεία απαιτεί ειδικό τεχνικό εξοπλισμό και υποδομή (καμπίνες, μικρόφωνα, ακουστικά) επιτρέπει όμως τη διεξαγωγή συνεδριάσεων χωρίς διακοπές, αυξάνοντας σημαντικά το διαθέσιμο χρόνο. Είναι η μόνη ενδεδειγμένη λύση για διοργανώσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται πάνω από δύο γλώσσες.

Διαδοχική Διερμηνεία

Στη διαδοχική διερμηνεία ο διερμηνέας ακούει μία ομιλία ή απόσπασμα αυτής ενώ παίρνει σημειώσεις. Όταν ο ομιλητής ολοκληρώσει, ο διερμηνέας παίρνει το λόγο αποδίδοντας την ομιλία στη γλώσσα στόχο. Η διαδοχική διερμηνεία δεν αποτελεί περίληψη• είναι πλήρης απόδοση του αυθεντικού λόγου στην άλλη γλώσσα. Προφανώς αυτή η μέθοδος είναι χρονοβόρα καθώς ο χρόνος σχεδόν διπλασιάζεται. Σήμερα η διαδοχική διερμηνεία χρησιμοποιείται περισσότερο σε διμερείς επαφές και διαπραγματεύσεις με τη συμμετοχή μικρών ομάδων. Για αυτό το είδος διερμηνείας δεν απαιτείται τεχνικός εξοπλισμός.

Ψιθυριστή διερμηνεία (chuchotage)

Η ψιθυριστή διερμηνεία χρησιμοποιείται όταν ένας ή δύο σύνεδροι δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα πηγή. Ο διερμηνέας ακούει τον ομιλητή και ταυτόχρονα αποδίδει τη διερμηνεία στον ακροατή ή ακροατές. Για την ψιθυριστή διερμηνεία δεν απαιτείται τεχνικός εξοπλισμός. Χρησιμοποιείται δε σε ειδικές περιπτώσεις και για περιορισμένη χρονική διάρκεια, ενώ η ακουστική μπορεί να είναι πρόβλημα για το διερμηνέα.

Διμερής διερμηνεία ή διερμηνεία διαπραγματεύσεων/συναντήσεων

Κατά τη διμερή διερμηνεία ή διερμηνεία διαπραγματεύσεων (ή διερμηνεία ad hoc) ο διερμηνέας χρησιμοποιεί δύο γλώσσες για να διερμηνεύσει για δύο ή περισσότερα άτομα. Χρησιμοποιείται κυρίως σε ανεπίσημες συναντήσεις, συναντήσεις επιχειρηματιών και διερμηνεία για κοινωνικούς σκοπούς (community interpreting).

Νομική διερμηνεία ή διερμηνεία δικαστηρίων

Η νομική διερμηνεία δεν παρέχεται μόνο σε δικαστήρια αλλά και στην αστυνομία, στην υπηρεσία αλλοδαπών και σε άλλες συναφείς υπηρεσίες, αλλά και σε συμβολαιογραφεία για την ανάγνωση και υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων. Παρότι το συγκεκριμένο είδος διερμηνείας είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, πολλές φορές (και για το λόγο ότι δεν το επιβάλλει ο νόμος) καλούνται να κάνουν αυτή τη δουλειά απλοί γλωσσομαθείς. Η εμπειρία έχει δείξει ότι μόνο επαγγελματίες κατάλληλα καταρτισμένοι διερμηνείς συνεδρίων μπορούν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις εξαιρετικά υψηλές απαιτήσεις του συγκεκριμένου είδους διερμηνείας.

Διερμηνεία για Έρευνα αγοράς

Ταυτόχρονη διερμηνεία ατομικών ή ομαδικών ποιοτικών ή ποσοτικών συνεντεύξεων στον φαρμακευτικό τομέα ή/και σχετικά με καταναλωτικά προϊόντα. Διεξάγεται παρουσία πελατών που έρχονται από το εξωτερικό σε μια αίθουσα ακρόασης που διαθέτει εξοπλισμό ταυτόχρονης διερμηνείας και καθρέπτη μίας κατεύθυνσης.

Διερμηνεία εξ αποστάσεως ή Απομακρυσμένη διερμηνεία

Η διερμηνεία εξ αποστάσεως αφορά σε συναντήσεις όπου οι διερμηνείς βρίσκονται σε διαφορετικό τόπο από αυτόν όπου πραγματοποιείται η συνάντηση και ενδέχεται να μην μπορούν να δουν τους ομιλητές, το βήμα ή τι συμβαίνει στην αίθουσα.

Κοινοτική διερμηνεία

Διερμηνεία που βοηθά όσους δεν μιλούν καλά την επίσημη γλώσσα της χώρας να επικοινωνούν με τις δημόσιες υπηρεσίες ώστε να έχουν πλήρη και ισότιμη πρόσβαση σε νομικές, ιατρικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές υπηρεσίες.

images 1

images 6

logos