Ποιότητα19 χρόνια αφιερωμένα σε ποιοτικές υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης

Για την Εταιρεία Επαγγελματικής Διερμηνείας και Μετάφρασης
P&A Interpreters η ποιότητα αποτελεί πρωταρχικό μέλημα.

Πώς διασφαλίζουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα;

  • Συνεργαζόμαστε μόνο με πτυχιούχους και πιστοποιημένους επαγγελματίες διερμηνείς ή μεταφραστές που σέβονται ή/και δεσμεύονται από τους αντίστοιχους Κώδικες Δεοντολογίας (ΠΕΕΜΠΙΠ, ΠΕΜ, ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε., AIIC, IAPTI, FIT, EULITA).
  • Χάρη στην πελατοκεντρική μας προσέγγιση παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις με έμφαση στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη και κάθε έργου ή εκδήλωσης.
  • Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν όλες τις ανάγκες επικοινωνίας της εκδήλωσής σας (διερμηνεία, απομαγνητοφώνηση, μετάφραση, συμβουλευτική και τεχνικό εξοπλισμό).
  • Δεν κάνουμε πειράματα με τους πελάτες μας: επιλέγουμε τον κατάλληλο επαγγελματία για τη συγκεκριμένη δουλειά.

 

Πώς επιτυγχάνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στη μετάφραση;

  • Δεν χρησιμοποιούμε απλούς γλωσσομαθείς ως μεταφραστές. Η μετάφραση αποτελεί ξεχωριστό επιστημονικό κλάδο και απαιτεί ειδική κατάρτιση.
  • Παραδίδουμε μεταφράσεις που έχουν κάνει και επιμεληθεί επαγγελματίες καταρτισμένοι μεταφραστές.
  • Δεν χρησιμοποιούμε μεταφραστικές μηχανές και δεν δεχόμαστε να επιμεληθούμε τέτοιου είδους «μεταφράσεις».
  • Χρησιμοποιούμε μεταφραστικά εργαλεία για την εξασφάλιση ομοιόμορφης ορολογίας στην περίπτωση επαναλαμβανόμενων έργων ή έργων που αναλαμβάνει μεταφραστική ομάδα.

 

Κτίζουμε υγιείς και μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.

Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές δίνοντας ωστόσο έμφαση στη σχέση κόστους και αποτελέσματος, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.

Η επιτυχημένη συνεργασία και η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας αποτελεί για μας πρώτη προτεραιότητα.

 

Υπηρεσίες Μετάφρασης

offer

Ζητήστε Προσφορά

 

καταρτισμένοι μεταφραστές

όχι μεταφραστικές μηχανές

μεταφραστικά εργαλεία για ομοιόμορφη ορολογία

παράδοση μόνο επιμελημένων μεταφράσεων

 

quality-1

Ποιότητα στη δουλειά μας

Ποιότητα στους συνεργάτες μας

Καταρτισμένοι πιστοποιημένοι επαγγελματίες

Εξατομικευμένες λύσεις

Ολοκληρωμένες λύσεις

Εξειδίκευση

Σχέσεις εμπιστοσύνης

Καλή σχέση κόστους- αποτελέσματος

Απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας

logos