Προφίλ P&A Interpreters

Δημοσιευμένες ανακοινώσεις

1. «Το προφίλ του διερμηνέα δικαστηρίων στον κόσμο: εθνικοί σύλλογοι και διεθνείς ενώσεις» (http://www.academia.edu/9005383/Paper_of_Maria_Petrocheilou_on_court_interpreting_12_May_08)

2. Petrocheilou, Maria/Simonetto, Francesca (2012). The effect of directionality on the Interpreting Process: Omissions and Loss of Information. Dictio Eπιστημονική επετηρίδα 2009-2011 σελ. 363-396, Κέρκυρα

profil

Ποιότητα στη δουλειά μας

Ποιότητα στους συνεργάτες μας

Καταρτισμένοι πιστοποιημένοι επαγγελματίες

Εξατομικευμένες λύσεις

Ολοκληρωμένες λύσεις

Εξειδίκευση

Σχέσεις εμπιστοσύνης

Καλή σχέση κόστους- αποτελέσματος

Απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας

Υπηρεσίες Μετάφρασης

offer

Ζητήστε Προσφορά

 

καταρτισμένοι μεταφραστές

όχι μεταφραστικές μηχανές

μεταφραστικά εργαλεία για ομοιόμορφη ορολογία

παράδοση μόνο επιμελημένων μεταφράσεων