Προφίλ P&A Interpreters

Σεμινάριο FIT EUROPE

H FIT EUROPE (Fédération Internationale des Traducteurs) έχει ως στόχο να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μεταφραστών, των διερμηνέων και των ορολόγων στην Ευρώπη. Για να επιτευχθεί αυτό, η FIT βοηθά τις ενώσεις μελών να ανταλλάσσουν πληροφορίες, εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές. 

Η FIT σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (Directorate-General for Translation (DGT)) διοργάνωσαν ένα συνέδριο με θέμα: Μετάφραση και Διερμηνεία σε συνθήκες κρίσεις (Translation and Interpreting in Crisis Settings) στις 21 Ιουνίου 2019 στην Αθήνα. Ένας από τους ομιλητές που πήραν το λόγο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ήταν η Μαρία Πετροχείλου, τακτικό μέλος της Ιταλικής Ένωσης Επαγγελματιών Διερμηνέων Συνεδρίων (Assointerpreti) και πρόεδρος του Συλλόγου Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος (ΣΥΔΙΣΕ).